John og Lizzies Aner.

Albrektsen - Schønning - Dhiin - m.fl.

Notater


Træ:  

Match 51 til 100 fra 725

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 15» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Bodil nielsdatter blev født i 1778. I 1805 blev hun gift med Søren Olesen fra Søvind. Parret fik fire børn. Bodil døde i 1851 i en alder af 73 år. Hun var på dette tidspunkt enke og boede hos sønnen Søren Olsen, der sandsynligvis havde overtaget gården. Nielsdatter, Bodil (I00287)
 
52 Carl Robert Madsen blev født i 1919 i Ryomgård. Carl blev udlært Maskinarbejder hos Frichs Lokomotivfabrik i Aarhus. Senere blev han ansat hos DSB Motorremise. Carl blev i 1943 gift med Edith. I 1944 fik Edith konstateret Gigtfeber og i 1946 Scelerose. Parret boede i Ny Munkegade i Aarhus. Carl boede til slut på et plejehjem på Vahlsvej i Aarhus og døde i 1992. Madsen, Carl Robert (I00444)
 
53 Carmen og Christian viet i Jan Juan, Puerto Rico den 20. Marts 1929 Familie F186
 
54 Charles Hansen rejste i sine unge år til Rusland, ifølge familien er han død. Hansen, Charles (I00484)
 
55 Christian Dihns datter Margrethe:
Margrethe Dihn var den tredie ældste af Christian Dihns børn. Hun blev født den 10. Januar 1819 Moderen døde i 1831, Margrethe var på dette tidspunkt 14 år gammel.
I Marts 1833 blev Margrethe konfirmeret i Gylling kirke. I kirkebogen blev hun indskrevet som Margrethe Christiansdatter, datter af indsidder Christian Dihn. I folketællingen fra 1834 har jeg endnu ikke fundet Margrethe, hun har ganske givet været ude at tjene på dette tidspunkt, der har ikke været mulighed for at hun kunne blive hjemme. I 1840 viste folketællingen at hun igen var flyttet hjem til sin far. Der boede da to familier i huset, foruden Christian og Margrethe var det Anders Rasmussen, der var daglejer, og hans kone Kirsten Hansdatter. Jeg tror ikke at der var nogen slægtmæssig relation mellem de to familier. Margrethe var 22 år gammel og ugift.
Margrethe blev gift med Søren Jørgensen der er lejehusmand og Væver. Søren kom fra Gylling og var født i 1811.
I 1841 kom den førstfødte til verden, det var en dreng der blev døbt den 21. Marts og fik navnet Jørgen Sørensen. I 1842 blev Maren født. Margrethe og Søren fik ialt otte børn, den sidste var Morten der blev født i 1856. En døde i en alder af tre år, de øvrige ved jeg endnu ikke hvor gamle de blev.
I 1864 døde Margrethes mand Søren Jørgensen i en alder af 53 år. Han blev begravet den 11. November i Gylling.
I 1870 boede Margrethe sammen med datteren Ane Sørensen og hendes søn, der var under et år gammel. Ane var gift men barnet var født før hun blev gift og barnet var som følge heraf et uægte barn. To måneder efter fødslen blev barnet døbt og Ane blev samme dag gift med barnets fader, så alt endte som det burde.
Jeg ved ikke om dette var Margrethes første barnebarn. I 1871 fik Ane endnu et barn.
Margrethe døde i 1872. Hun blev begravet i Gylling, som enke efter husmand Søren Jørgensen og blev 53 år gammel. 
Dihn, Margrethe (I00121)
 
56 Christian Dihns ældste søn blev født i 1814 i Gylling sogn. Han fik navnet Johan. I 1833 blev Johan konfirmeret, han havde da gået til præst tre år i træk. På den tid blev man ikke konfirmeret før man var ret godt hjemme i katekismen, og det kneb åbenbart for Johan. I 1834 var Johan ude at tjene, i folketællingen fortælles at han dette år var gårdsdreng på en gård i Gylling.

I Gylling bogen, side 60, kan man læse følgende:
Tidligere havde Skoleholderen i Sogneskolen som den kaldtes i de gamle Skoleprotokoller fra den tid, haft børnene fra 7-12 Aar, medens Børnene over 12 Aar til Konfirmationen gik i "Degneskolen". Det ses fra den tids Skoleprotokoller, at Konfirmationen for de flestes vekommende kunde trække ud til 16-17 Aars Alderen, naar de ikke kunde bestaa den afsluttende Prøve. Gamle Folk i Gylling ved endnu at fortælleom den i sin Tid dygtige og velagtede Smed i Gylling, Johan Dihn, at han dumpede 3 Gange og først blev konfirmeret i 17 aars Alderen. Han skal senere have sagt:
"A gik i Skuel i 10 Aar til Prejst i 3 Aar, a troved de vil ha gjor mæ te Prejst, mem a bløv kun te en Smej"

Den 24. Oktober 1837 blev Johan gift med Smed Hans Rasmussens enke i Fensten. Johan var 24 år og Bruden Ane Jacobsdatter var 36 år, hun havde tre børn på seks, ni og henholdsvis 12 år. I folketællingen dette år blev Johan anført som Smed. Johan og Ane fik i 1838 en datter der blev døbt Maren Johansen, men Maren blev kun 3 måneder gammel. Børnedødeligheden var stor dengang. I folketællingen fra 1840 er Johan anført som Smed og bor sammen med Ane og hendes tre børn i Leerdrup.
I folketællingerne fra 1845 og 1850 fandtes Johan stadig som Smed, og de havde da Anes ældste søn Jacob Hansen boende, han var træskomager. Men i Folketællingen fra 1860 ses, at Johan og Ane er flyttet til Mårslet sogn og at Johan arbejder som karl på gården. Hvorfor han har opgivet smedefaget vides ikke.
Johan døde i 1867 i en alder af 53 år og blev begravet på Gylling kirkegård.
Ane overlevede Johan. Det seneste jeg har kunnet finde om Ane er Folketællingen fra 1880. Heraf fremgår, at Ane boede hos sin ældste datter i Århus.
 
Christiansen, Johan (I00119)
 
57 Christian Johannes Schønning blev født den 8. Marts 1881 i Brørup, Ribe amt. I 1906 i en alder af 25, meldte Johannes sig til militærtjeneste på De dansk Vestindiske øer. I 1913 udløb kontrakten og blev ikke fornyet. Johannes blev på Sct. Thomas og fik et job som formand i det amerikansk-ejede selskab Det vestindiske Kompagni, der på det tidspunkt byggede en stor dok på Sct. Thomas. Han blev på Sct Thomas da øerne blev solgt til USA i 1917. Ved salget fik danskerne på øerne tilbuddet om, at beholde sit danske statsborgerskab eller få et amerikansk. Hvad Johannes valgte vides ikke, men sandsynligvis valgte han det amerikanske.
Johannes arbejdede for nogle amerikanske selskaber, bl. andet for De forenede Staters Toldvæsen.
På et tidspunkt flyttede Johannes til Puerto Rico hvor han den 20. Marts 1929 i San Juan blev gift med Carmen Maria Lopez. Christian var 48 år og Carmen var 19 år ifølge vielsesattesten. Han skrev til familien i Danmark, at hans kone var blond med lyst hår og var 31 år gammel, og at han selv var 58. Det vides ikke om Carmen kom fra Puerto Rico. Christian arbejddede for U.S. Tresure Depot. Johannes og Carmen fik en datter omkring 1930 der hed Ana Teresa. I et brev fra 1938 skrev Johannes, at han led af Malaria og ikke kunne blive helbredt i Puerto Rico, men måtte nordpå i en 3-4 måneder.

Den 11. Maj 1940 døde Carmen af Tuberkulose. I dødsattesten er Carmens alder sat til 40 år hvilket ikke harmonerer med
at hun var 19 år da de blev gift i 1929. Blev Carmen kun 30 år og ikke 40 som anført i dødsattesten?
Det er det sidste vi ved om Johannes. Om han blev helbredt og hvornår han døde vides ikke. 
Schønning, Christian Johannes (I01235)
 
58 Datter af Rasmus Jensen Farver i Nordby. Rasmusdatter, Bodil (I00859)
 
59 Deltog i 1. Verdenskrig. Meldt savnet i 1914. Schønning, Peter Christian (I01393)
 
60 Der er ikke mange oplysninger om Maren Madsdatter. Faderen kan være Mads Graversen, ifølge side 17 på C573-1-1/8 1745 (Kirkebogs opslag). Men det er svært at bevise. Hun blev i 1773 gift med Mads Povelsen. Parret fik ialt fire børn. Hun døde i Vilslev i 1802, i en alder af 56 år. Madsdatter, Maren (I00089)
 
61 Der var 5 børn i familien. Jeg mangler at finde Heinrich. Jeg mener, at han er den ældste i søskendeflokken.
Christine Berteline fik en datter før ægteskabet med Christian Petersen. Datteren blev døbt Cathrine Marie den 10. Juli 1899 i Gl. Haderslev Kirke. Hvad der senere hændte hende er uvis.

 
Familie F00398
 
62 Det varede længe inden jeg fandt ud af hvad der skete med Ane Cathrine. Hun døde i en alder af 18 år. Hun stod opført i kirkebogen som Christiansdatter, da hun blev døbt stod der Dihnsdatter. Dengang kneb det med at holde styr på navnene. Dihnsdatter, Ane Cathrine (I00120)
 
63 Divert Sørensdatter kom fra Lille Darum. Hendes far hed ifølge kirkebogen Søren Feldhus. Hun blev i 1802 gift med Povel Madsen og fik fire børn. Det var en fattig tilværelse der var hende tildel.
Hendes mand døde i 1822. I Folketællingerne fra 1840 og 45 boede hun som "Inderste" to forskellige steder. Inderste vil sige at hun boede til leje. Der er kun anført at hun var enke og aftægtskone. Normalt boede forældrene hos deres børn når de gik på aftægt, men her ses det at hun boede hos fremmede.
Se skiftet efter hendes mand, hvor skønsmændene afstod fra deres sædvanlige salær. Skiftet kan ses under Dokumenter. 
Sørensdatter, Divert (I00087)
 
64 Dorthe blev født den 30. Juli 1872 i Maria Magdalene sogn i Randers Amt. I 1976 døde hendes mor og samme år blev hun konfirmeret. Omkring 1897 boede hun i Silkeborg og arbejdede på Papirfabrikken. Den 13. April 1897 fik hun sønnen Arthur Bernhard Aakesen. Arthur fik efternavnet efter faderen som var Bødkersvend og hed Mathias Birger Aakesen. Mathias og Dorthe blev ikke gift, og indtil nu har jeg ikke fundet noget om Mathias.
Den 12. Maj 1900 blev Dorthe gift i Silkeborg med Niels Peter Kristian Andersen. I 1913 fik de datteren Alice.
Dorthe døde i Vejle Sct Nicolai Sogn den 19. August 1932. Niels Peter døde samme sted 1943. 
Mogensen, Dorthe Kirstine (I1357)
 
65 Dorthe Marie Johannesdatter er mor til Albrect Johannes Olesen. I kirkebogen for Besser sogn optræder der to kvinder med samme fornavne, men med forskellige efternavne. Foruden førstnævnte er der Dorthe Marie Krensdatter eller Kristiansdatter. Begge kvinder er tilsyneladende gift med en mand der hedder Ole Albrektsen. For at det ikke skal være alt for enkelt, bor Ole Albrektsen ved folketællingen i 1834 sammen med Dorthe Marie Hansdatter som er 32 år gammel. Dvs at hun var 12 år da sønnen Albrect blev født. Det skal ved en senere lejlighed undersøges nærmere, hvorledes alt dette forholder sig.
Ifg. Kirkebogen døde Dorthe Marie i 1839 i en alder af 61 
Johannesdatter, Dorthe Marie (I00153)
 
66 Døbt den 26.6.1726 i Besser. I 1763 blev Hans Jensen gift i kirke på Samsø med Pigen Sidsel REasmusdatter. Parret fik i alt fire børn. Hans Jensen døde i 1777 i en alder af 51 år. Skifte nr. 488 November 1777. Skifte November 1752. Jensen, Hans (I01046)
 
67 Efter granskning i kirkebøger og folketællinger er jeg nået frem til at Maren Jørgensdatter var mor til det uægte barn Maren Rasmusdatter, og at den udlagte fader var Rasmus Svendsen. Barnet var sat i pleje hos Maren Jørgensdatters forældre. Marens far var byens Hyrde.
Maren Rasmusdatter fik ligeledes et uægte barn, Karen Nielsdatter. Jeg har ikke fundet ret meget om Maren Jørgensdatter og slet ikke noget om Rasmus Svendsen. 
Jørgensdatter, Maren (I00232)
 
68 Ellen blev født i 1922 i Odder. familien flyttede til Aarhus, her kom hun i lære som Frisør og blev gift med Axel Munk der ligeledes var Frisør. de drev forretning i 23 år i Aarhus. Parret fik i 1949 en datter. Kirsten Elisabeth Munk. Kirsten opnåede kun at blive 40 år. Madsen, Ellen Nielsine (I00445)
 
69 Elvig Kristian Dhiin, opkaldt efter sin far Chauffør Elvig Grønborg. Elvig stod i lære som Snedker hos Søren Laursen, Rosengade i Odder. Læretiden var dengang fire år. I dette tilfælde fra 1936 til 1940. Dhiin, Elvig Kristian (I00561)
 
70 Eneste oplysninger jeg har fundet om Karen Jensdatter er fra Folketællingerne 1801, 1834 og 1840 samt at hun døde den 16. April 1854 i Jernved sogn. Jensdatter, Karen (I00085)
 
71 FARGO — Hans William Sorensen, 87, Fargo, passed away on Feb. 25, 2010, at Bethany Homes on University in Fargo, while being comforted by family and staff from Bethany and Hospice of the Red River Valley. Services will be held at 11 a.m. Tuesday, March 2, at Olivet Lutheran Church, Fargo. Burial will be in Riverside Cemetery, Fargo.

Visitation will be held from 5 to 7 p.m. Monday at Hanson-Runsvold Funeral Home, Fargo, where a prayer service will be held at 7 p.m.

Hans was born in Graceville, Minn., on June 1, 1922, to William and Dagmar (Olesen) Sorensen of Graceville. He was baptized and confirmed at Mount Olive Lutheran Church and attended grade school and high school in Graceville. He attended the University of Minnesota in St. Paul for two years.

At age 19, Hans purchased a truck and started the Graceville Trucking Association carrying cargo and cattle between Graceville and Minneapolis/St. Paul. He married Lillian Harstad of Minot, on Nov. 26, 1942. In 1944, the family moved to a farm near the Kensington, Minn., area and in 1948, moved to Bottineau. In 1955, Hans began his 30-year career in construction management and sales when he joined the Koland Construction Company in Bottineau. In 1960, the family moved to Bismarck where he joined Dakota Building Systems. In 1969, Hans joined Gateway Builders in Fargo, purchasing the company in 1979. Hans sold the company and retired in 1985.

Hans was a man of faith and dedicated much time to the church in each community the family resided. He taught Sunday school and served on numerous building committees and church boards throughout his lifetime. He was a founding member and served of chairman of the building committee of Good Shepard Lutheran Church, Bismarck, a founding board member and vice-chairman of the building committee of Missouri Slope Lutheran Home, Bismarck. Hans served as board president and board member of Oak Grove Lutheran High School in Fargo. He was proud of his Danish heritage and served as president and member of the Red River Danes Organization. He was a member of Olivet Lutheran Church in Fargo.

Hans was a cancer survivor and, in the early 1980s, participated in a clinical study at the University of Minnesota hospitals. While in treatment, he faced death on numerous occasions, was given only months to live, yet at the end of the study was its sole survivor. As a survivor, he became a participant in a nationwide study examining holistic healing and the power of family, friends, faith, prayer, humor and attitude in facing adversity. After his experiences, Hans often shared his story speaking to many groups and organizations and his message was one of faith and simply stated, "Live or die, I win!"

He is survived by his wife, Lillian; his children, Marilyn Johnson (Dennis), Bismarck, Lois Fryhling (Rick — deceased), Prairie Rose, William "Bill" Sorensen (Pat), Bismarck, James "Jim" Sorensen (Shirley), Fargo, and Kathleen Johnson (Todd), Hallock, Minn.; 10 grandchildren, LoRi Morrissey (Matt), Rochester, Minn., Skip Fryhling (Diane), Bismarck, Medora Benson (Paul), Woodbury, Minn., Tana Sorensen, Oshkosh, Wis., Jenna Sorensen and Tricia Sorensen, Bismarck, Christian Sorensen, Omaha, Neb., and Matthew Sorensen, Fargo, and Nichelle and Brynn Larson, Grand Forks; his great-grandchildren, Kasey and Cooper Morrissey, Barrett, Bjorn and Brygg Benson and Benjamin and Gavin Fryhling; his sister-in-law, Margaret Sorensen; and many nieces and nephews.

He is preceded in death by his parents, William and Dagmar Sorensen; his sister, Lydia Wulff; and his brother, Harold. 
Sørensen, Hans William (I00581)
 
72 Folketælling 1925, Opslag 60. Gantruo, Voerladegaard, Skanderborg amt
Juel, Karl Elias, M, 13/11 1997 i Vornjerg, Skanderborg, Gift, Husfader Landbrug
Juel, Minna Magdalene Kathrine Nielsen, 19/12 1904, født i Rødding, Viborg, Husmoder
Kristjansen, Knud, 19/12 1924 Aarhus, Plejebarn

Folketælling 1930, Opslag 24. Gantrup, Voerladegaard sogn, Skanderborg amt.
Juul, Carl Elias. Boæl 5. Nov 1929: Voerladegaard. Født 13/11 1897 i Underup sogn, Gift, Husfader, Landbrug
Juul, Minna Magdalene, født 19/12 1904 Rø'dding sogn Viborg amt, Gift, Husmoder.
Juul, Knud født 19/12 1924 i Johannes sogn i Aarhus, Plejebarn.

Fra nettet: Gantrup.dk
Ryvej 68
Der husker jeg Karen og Frederik Nielsen og de ældste af børnene, Peter, Grønvald, Marie, Olga, Freda, Dagny. Der var flere. Der var rent og ordentligt. En ting skulle kun siges dem én gang. Det var en pæn ro. Der har boet andre der. Minna og Karl Juel har næsten været der i tres aar, kun en søn, Knud. Karl kørte mælk til Voervadsbro mejeri i 35 aar ad snoede veje kl. 6 om morgenen. Det var drøje ture om vinteren. Minna klarede det derhjemme. Karl kunne hjælpe. Han skar grise, og der var bud til Brugs og Købmand, han hjalp i Roerne. Der var 6 steder han kørte mælk for, og det skete, at Læreren havde bud med. Da Tankbilen kom, blev de smaa gule Heste solgt, og Karl nød sit otium. Han blev 86, døde i oktober 1983, hviler i Østbirk. Minna har endnu hjemmet.
Skriv indlæg

Af Karl Jensen
01-01-2009 13:56
Gården hedder Græsballe.
Af Lisbeth og Per
03-02-2008 18:03
I 1999 købte vi, Per og Lisbeth, ejendommen af Minna, som var kommet på plejehjem. Minnas hus havde stået tomt meget længe, idet hun håbede på at komme tilbage til huset. Den lange periode uden beboelse havde tæret meget på huset, som ikke var i så god stand. Derfor var huset ikke længere beboeligt, og vi besluttede at rive det ned og bygge et nyt hus.
Vi bor i \"baghaven\" til Gantrup, men vores lille grusvej forbinder Ryvej med Gantrupvej. Vores grusvej hedder oprindeligt Gantrup Byvej, hvilket siger noget om dens oprindelige betydning til mælkekørsel m.m. Nu er vejen ikke længere åben for biler mellem Ryvej og Gantrup, men en gåtur er den bestemt egnet til, så det kan vi da kun opfordre til.
Vi,
Hilsen fra Per - Lisbeth - William og Mathilde. 
Nielsen, Minna Magdalene Kathrine Kallestrup (I01003)
 
73 Folketælling 1925, Opslag 60. Gantrup, Voerladegaard, Skanderborg amt
Juel, Karl Elias, M, 13/11 1997 i Vornjerg, Skanderborg, Gift, Husfader Landbrug
Juel, Minna Magdalene Kathrine Nielsen, 19/12 1904, født i Rødding, Viborg, Husmoder
Kristjansen, Knud, 19/12 1924 Aarhus, Plejebarn

Folketælling 1930, Opslag 24. Gantrup, Voerladegaard sogn, Skanderborg amt.
Juul, Carl Elias. Boæl 5. Nov 1929: Voerladegaard. Født 13/11 1897 i Underup sogn, Gift, Husfader, Landbrug
Juul, Minna Magdalene, født 19/12 1904 Rø'dding sogn Viborg amt, Gift, Husmoder.
Juul, Knud født 19/12 1924 i Johannes sogn i Aarhus, Plejebarn. 
Juel, Karl Elias (I01004)
 
74 Folketælling 1940 Bråby sogn, Ringsted herred, Sorø amt (Gisselfeld) Opslag 266

Josef Bech, M, 3/3 1905, Bøhmen, Gift, 9/10 1930, Fiskemester, Gisselfeld Kloster.
Marie Bech, K, 17/3 1905, Bøhmen, gift, 9/10 1930, Husmoder.
Dagmar Bech, K, 26/11 1931, Bråby, Barn.
Marie Bech, K, 30/6 1933, Bråby, Barn, (fraværende på Rigshospitalet).
Jenny Bech, K, 26/10 1937, Bråby, Barn 
Bech, Josef (I101)
 
75 Folketælling, Gylling 1906:
Rasmus Peter Nielsen, f: 11.9.1854, Gift, Husfader, Gårdmand
Flore Johanne Sørensen, 2.5.1852, Gift, Husmoder
Margrethe Kjerstine Sørensen, 2.4.1882, U, Tjenstetyende
Peder Christensen, 7.6 1882, U, Tjenestetyende 
Sørensen, Flore Johanne (I00591)
 
76 Forhenværende Husmand. Sognefoged i Hundslund samt Dannebrogsmand. Ottesen, Rasmus (I00677)
 
77 Forældre var Indsidder Niels Carl Albrektsen og hustru Ingrid Marie Johansdatter i Aakjær. Karl Martin blev født den 10. Oktober 1889 i Falling og blev døbt den 17. November samme år. I folketællingen fra 1911 ses at Karl Martin var tjenestekarl på landet, han arbejdede på en gård i Gylling.
Den 6. December 1913 blev Karl Martin viet i Hatting kirke til enken Karen Marie Nielsen, født Johansen. Karen Marie havde to børn fra sit tidligere ægteskab, en søn der hed Laurits Kallestrup Nielsen der senere kom til at bo i Rødding ved Viborg, og en datter der hed Minna Kallestrup Nielsen. Minna blev gift med Karl Juel og boede i Gantrup. Karl Martin og Karen Marie fik to børn. Helga og Ingemann.
I 1916 boede familien i Hatting hvor Karl Martin var arbejdsmand hos forpagter Kock på Bygholm. I 1925 boede familien i St. Østerhåb i Hatting kommune og de havde børnene Ingemann og Helga hjemme. I 1930 boede familien stadigvæk i Hatting.
Helga var på dette tidspunkt hjemme. I den seneste folketælling, nemlig fra 1940, boede Karl Martin og Karen Marie alene, Karl Martin var landarbejder.
Karl Martin og Karen Marie blev begge begravede i Hatting. 
Albrektsen, Karl Martin (I00135)
 
78 Forældrene var Indsidder Niels Carl Albrektsen og hustu Ingrid Marie Johansdatter i Aakjær. Jens blev født den 5. November 1886 i Falling og døbt 4. Januar det følgende år, han blev konfirmeret den 14. april 1901 i Hundslund.
Jens Albrektsen har arbejdet på Bredal kro ved Vejle, det var her han traf Helga. De blev gift i November 1916.
Parret fik tre børn. Det var sønnerne Jordan født 1920 og Anker født 1924, samt datteren Gertrud der blev født i 1927.
I folketællingen fra 1940 fandtes Jens og Helga Albrektsen samt Gertrud boende i Nyboesgade i Vejle. Jens stod anført som lagerarbejder. 
Albrektsen, Jens Johan (I00134)
 
79 Fra bogen Husmænd og Håndværkere i Nordby:
Arbejdsmand og Skoflikker Johan Valke, født 1770 i Polen, han ernærede sig som daglejer hos bønderne, i 1834 beskrives han som enkemand. Ældre kan endnu fortælle, at han ved en lejlighed skal have stået i gabestokken på byens torv. (fra bogen "Husmænd og Håndværkere i Nordby sogn"). 
Valke, Johan (I00310)
 
80 Fra Hansted Hospitals Fæsteprotokol 1717-1789, Hansted sogn. Rasmus Eskildsen i Hansted fæster det hus som han selv beboer den 27. September 1719.
Rasmus døde den 28. Januar 1742 (Sexagesima)
Jensen af Hansted fæster Rasmus eskildsens hus sst. den 20. december 1745. 
Eskildsen, Rasmus (I00187)
 
81 Fra Skifterne:
Kirsten Pedersdatter i Egebjerg 29.8.1750, fol.174
Enkemand:Anders Rasmussen. Børn: Peder, Sidsel,. Første ægteskab med Peder Hansen sst[skifte 24.12.1743], lbnr. 141]. Børn: Anne, Karen, Voldborg. FormynderM Niels Rasmussen, sst, Jens rasmussen, sst.

200 Anders Rasmussen i Egebjerg 8.12.1764, fol 218.
Enke: Johanne Hansdatter. Lavværge: Jens Knudsen, sst. Børn: Karen 10, Hans 7, Rasmus 5, Jørgen 2. Formynder: Morbror Jørgen Hansen Møller i Rådved. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 29.8.1750, lbnr. 167. Børn: Peder 19, Sidsel 16. Formynder: Niels Rasmussen i Egebjerg. 
Rasmussen, Anders (I00182)
 
82 Fra Sørullen på Samsø: Ekstra rulle 1814. No. 1135/78 Søren Haukrog, født i Besser 41 Aar/1814, er indrulleret i 1815. Er i farten efter Lægens Attest. Mødt 1818, 1819, 1821. Far: Hans Rasmussen. Hansen, Søren (I01044)
 
83 Fra Vejle Stadsarkiv:
Fru Ruth Aakesen, Lille Bjerggade
14, Vejle, er død i en alder af 53
år. Ruth Aakesen er født i Øster
Snede sogn og tjente som ung på
gårde. I 1950'erne kom Ruth Aakesen
til Vejle og var i huset hos slag-
termester Hans Jensen. Senere fik
Ruth Aakesen ansættelse ved Tulip,
hvor hun var på slagtergangen. Men
da grise-slagtningerne ophørte på
Tulip tog fru Ruth Aakesen sig i
nogle år af renholdelsen i Hotel
Australias "Pub". Fru Ruth Aakesen var gift med
indehaveren af antikforretningen, Grønnegade 45,
Henrik Aakesen.  
Christensen, Ruth (I01411)
 
84 Fredericke Johansdatter blev født den 22. december 1794 i Nordby på Samsø. Hun var datter af husmand Johan Valke af Stauns. Stauns befinder sig nord for Besser på den smalle tange der forbinder den nordlige og den sydlige del af øen. Johan Valke var født omkring 1758 i Polen eller Holsten, deraf det specielle efternavn. Johan ernærede sig som Skoflikker og daglejer og var gift med Ellen Jensdatter født den 22.12.1795 i Nordby. I 1811 blev Fredericke konfirmeret i Nordby Kirke. I 1819 blev hun gift i Nordby kirke med Adam Pedersen. Fredericke var da 25 år og Adam næsten 20. Parret fik fem børn. Fredericke døde i 1833 i en alder af 38 år. Johansdatter, Fredericke (I00247)
 
85 Frederikke Albrektsen blev født i Gylling syd for Århus. Hendes forældre var Lejehusmand Niels Karl Albrektsen og Ingrid Marie Johansdotter. Hendes far var født på Samsø og hendes mor i Sverige. Hun blev døbt i Gylling kirke den 2. December 1888 og blev opkalt efter sin farmor Frederikke Lam, der også bar hende til dåben. Faddere var hendes farfar Jens Kleis Albrektsen og hendes farbror Adam Albrektsen.
I 1901 var hendes mor blevet enke og boede sammen med sine børn på Ørting fattiggård. I 1906 var Frederikke tjenestepige på en gård i Falling. Frederikke kom senere til at arbejde på Gylling fattiggård hvor hun traf Morten der arbejdede som tjenestekarl samme sted, og de blev gift i Odder kirke den 7. August 1909. Frederikke havde en giftermålstilladelse med fra sin mor, idet kvinder skulle have samtykke fra forældre eller værge.
I folketællingen fra 1911 ses at Frederikke og hendes ældste søn Carlo, der på det tidspunkt var to år gammel, boede hos sine svigerforældre i Odder. I 1934 flyttede familien til Lille Nygade Nr 4 i Horsens, idet det var nærmere hospitalet hvor Frederikke meget ofte skulle behandles for sin sygdom. Skæbnen ville, at Frederikke kort efter blev indlagt, og nåede aldrig at komme til at bo i Lille Nygade. Frederikke fik i alt ni børn. Hun blev kun 46 år inden kræften stoppede hendes tilværelse
Frederikke døde i 1935 på kommunehospitalet i Horsens hvor hun var i behandling. 
Albrektsen, Frederikke (I00007)
 
86 Frederikke Lam blev født i Norby på Samsø i 1840. Hendes forældre var Adam Pedersen med tilnavnet Lam og Bodil Clemmensdatter. Frederikke bev konfirmeret i 1854 i Nordby kirke. Den 28. December i 1865 blev Frederikke gift med Jens Kleis Albrektsen fra Nordby.Brylluppet fandt sted i Nordby kirke. Jens Kleis var 22 år og Frederikke 25 år.
Frederikke overlevede sin mand Jens Kleis, hun døde den 30. August 1925 i Gedved ved Horsens og blev begravet den 4. September. Parret fik seks børn.
I Gedved boede hun sine sidste år hos sønnen Adam og svigerdatteren Ane Malene. Adam var fodermester i Gedved.
 
Lam, Frederikke (I00141)
 
87 Frieda blev døbt i den Mæhriske kirke på Sct. Croix.
Her følger en beskrivelse af den Mæhriske kirke:

The Moravians arrived in St. Croix in 1734, and by the 1800s they had established two flourishing missions, one of which was Friedensthal (Valley of Peace) Mission. This mission served as an important center in Governor General Peter Von Scholten's plans to educate St. Croix's slave population. Friederich Mott, founder of the Moravian mission in the Danish West Indies, intended the missions to be as self-sufficient as possible. By the 18th century, with a strong move to abolish slavery afoot in the Danish West Indies, the Moravian missions prepared the slaves for self-sufficiency by teaching them manual skills and religion. The parish house dates from 1830 and the present church building from 1852.
The Friedensthal Mission is located off Western Suburb Rd. southwest of Christiansted, St. Croix Island, U.S. Virgin Islands. Visitors are welcome to attend services, held Sunday at 10:15am. Call 340-773-1217 for more information or to make an appointment to visit week days.  
Roebuck, Frieda Eulalie (I00344)
 
88 Frieda blev født den 30. September 1900 på Sct. Croix og døbt i den Mæhriske Kirke den 28. November 1900. Hun blev som 16 årig gift med Niels Peter Albrektsen. Hendes forældre har det kun været muligt, at finde navnene på. Moderen var ugift ifølge kirkebogen. Parret fik seks børn og endte deres dage i New York. Roebuck, Frieda Eulalie (I00344)
 
89 Frode Pedersen blev født i Vestbirk i 1918. I starten tjente han i Landbruget. han ghar arbejdet som Chauffør og arbejdede i en lang periode hos en entreprenør i Herning. I en periode under krigen arbejdede Frode i Tyskland. han blev gift med Anna Margrethe Pedersen i 19xx. Parret slog sig ned i Herning, hvor Frode selv byggede et hus. Frode og Anna fik to børn,. Pedersen, Frode (I00067)
 
90 FT 1834.
Johannes Olesen, 18 år, Tjenestekarl hos Rasmus Jørgen Rasmussen i Besser 
Olesen, Johannes (I00167)
 
91 FT 1845, Skanderborg, Voer, Ovsted, Underup sogn
Monike Lene Petersdatter, Inderste og Spinderske, født i Niebull Tønder amt, 56 aar, Enke
Mette Kirstine Sophie Frantsen, 16, U, hendes barn, født i Niebull, Tønder amt
Peter Christian Frantsen, 12, U, Hendes barn, født i Nim sogn 
Petersdatter, Monike Lene (I01006)
 
92 FT 1880, Hjelmslev, Skanderup, Forlev By, En Gård
..
Ane Marie Nielsen, 24, U, Tjenestepige, Ry sogn
..

FT 1890, Skanderborg, Tyrsting, Gl. Rye, Gård Gjeskelund
Peder Laursen Niielsen, 32, U, Husfader Gårdejer, Rye
Ane Marie Nielsen, 34 U, Logerende, Syjomfru, Rye
Ane Kathrine Nielsen, 29, U, Husbestyreinde, Medhjælper, Rye
John Jesper rasmussen, 12, U, Tjenestedreng, Rye
Ane Magdalene Nielsdatter, 71, E, opholdskone, Them sogn

Ikke i Ry sogn i 1901 
Nielsen, Ane Marie (I00260)
 
93 FT 1921, Hundslund, Kjærsgaard
Rasmus Jensen f. 12/6 1875, Odder, kom til sognet i 1920 fra Ørting Falling, Husfader, Skovarbejder
Jensine Jensen, f. 15/5 1880 i Malling, Husmoder. Under Ægteskabelig stilling står der 2 ?
Richard Jensen, f. 27/11 1907 i Hundslund, Barn

FT 1925, 1. Februar, Hundslund, Opslag 85.
Rasmus Jensen, født 12/6 1875 i Hundslund, Enkemand, Husfader, Arbejdsmand, 5. November 1924 boede i Hundslund
Johanne Petersen, født 8/6 1878 i Houlbjerg, Enke, Husholder
Karl Petersen, født 22/3 1918 i Odder, Barn

I folketællingen fra 1925 var Jensines mand Rasmus Jensen anført som enkemand.
Det må betyde, at Jensine døde mellem 1921 og 1925, men hvor? 
Albrektsen, Jensine Albertine Frederikke (I00146)
 
94 Ft Nordby 1845: Niels Johan Tjenestekarl Lam, Niels Johan (I00251)
 
95 Født : Metta Kirstine Sophia Franzen den 13. September 1829 i Deezbull, Tyskland som datter af Hans Peter Franzen og Monke Petersen.
Kirkedøbt: 27. September 1829 i Deezbulle kirke.
Fadere: Zeugen: Christian Broder Paulsen, handlungs Diened in des Pet. Lorenzens
Handlung im Chr. Albr. Koge, dessen Stelle von dem Mullerknecht Hans Jensen in Niebull vertreten wurde.
Dorothea Christina Dethlefsen in Niebull Catharina Dorothea Duysen ibid.

Gift med Niels Nielsen Horn den3. November 1848 i Hatting Kirke.

Ankom til Hatting den 22. April 1847 - tjenestepige hos Ole Jensen Hatting. Rejst hjem igen den 3. November 1848. Samme dag blev hun gift med Niels Nielsen Horn, der var tjenestekarl i Vorbjerg. 
Frandsen, Mette Kirstine Sophie (I00258)
 
96 Født den 13. April 1897. Arthur Bernhard Aakesen. Forældre: Ugift Papirarbejderske Dorthea Kirstine Mogensen, 24 Aar gl, af Silkeborg. Udlagt barnefader: Bødkersvend Mathias Birger Aakesen af Silkeborg. Døbt den 15. August 1897. Faddere: Pige Laura Bentsen, Husejer Anders Jensens Enke, Rebslagersvend Johannes Johanen, Kurvemager Emil Georgi og Købmand Niels Peter Madsen, Silkeborg.
Anm: Timånedersdagen i Silkeborg. Moderen født i Marie Magdalene 30. Juli 1872.
 
Aakesen, Arthur Bernhard (I01335)
 
97 Følgende er en afskrift fra bogen "Slægten efter Gabrielle og Anders" udgivet af Tage Skov Jensen 1985.

Anders Rasmussen blev født i 1788 i Egebjerg i Hansted sogn. Han var den ældste af ialt ni søskende. Faderen var fæstebonde, men købte senere gården. Anders blev indkaldt til militæret i flere omgange, på grund af de politisk urolige tider. Han blev i 1815 genindkaldt og deltog i besættelsen af Frankrig til 1818.

Anders Ramussens soldaterpapirer fortæller os altsa intet om opholdet i Frankrig, udover at han blev indkvarteret i Bauchain og lå syg her en måned, samt at han fik friseddel til ægteskab, men ifølge Kristoffer Nyholm tilhørte han ved afrejsen, 1.batalion af Dronningens Livregiment, der havde kvarter i Arleux, dette regiment var de Horsenske hestfolk.
Men her træder så overleveringen til, og fortæller at Anders blev indkvarteret hos guldsmeden i Arleux, og den fortæller os også om Claus Vattrup og hesten Messingjens, der i sin tid var indkøbt fra landsbyen Mesing ved Skanderborg. Det var så afgjort afdelingens bedste hest, samt at Anders overtog den fra Vattrup, da denn lå syg, da man ikke mente at han overlevede.

Da Anders fik friseddel til at indga ægteskab, var feltpræsten Kristoffer Nyholm netop på rejse i Italien, og han kom just tilbage da afrejsen stod for døren, derfor blev Anders og Gabrielle først viet under hjemrejsen.
De danske styrker begyndte hjemrejsen den 8.november 1818. Dronningens Livregiment satte sig dog først i bevægelse den 10. november.
Om Messingjens bærer dem på hele turen, kan ikke siges med bestemthed.
Det fortælles ogsa, at hun arbejdede l Marketenderiet, så det kunne jo tænkes, at hun en tid har kørt med marketendervognen, indtil de kom til Rendsburg, hvor hele styrken blev afmønstret, Styrken fulgtes dog ad tll Kolding, hvor man skiltes fra dem der skulle til Fyn og Sjælland. Fra Rendsburg og til Egebjerg kan vi derfor regne med at hesten har båret dem begge.

I Fredericia blev de sidste heste, der havde gjort Frankrigsturen solgt ved auktion, her sikrede Anders sig Messingjens, som han var kommet til at holde meget af.
Anders og Gabrielles børn blev ved dåben båret af Anders søstre og hans stedmor Maren. Af børnene var både hans Mor og Stedmor opkaldt, det var skik og brug dengang, derfor er det næsten sikkert at nr. to af børnene Karoline, er opkaldt efter Gabrielles Mor, for dette navn findes ikke i Anders forslægt.

Anders henvendte sig nu til Hansted Hospital, om man der havde et fæste som var ledigt, og det havde man i Torp, der var et husmandssted martr. nr. 15. Her var fæsteren Søren Thybo rendt fra sin kone og fæstemål, konen hed Ane Marie Jensdatter og var fra Egebjerg, så hende og Anders havde nok kendt hinanden, og hun fik lov, at bo hos dem et årstid, Der findes skøde fra hende til Anders på Underup sogns kirketiende, der hvilede på nr. 15, underskrevet den 29.oktober 1819.
I Hospitalets fæsteprotokol kan man se, at i 1820 fæstede Hansted Hospital Anders Rasmussen fra Egebjerg til det hus i Torp, som Søren Thybo havde haft i fæste, og som sidst beboedes af hans fraskilte hustru.
Underskrevet den 16.august 1820.
Samtidig med fæstemålet af nr. 15 blev Anders Rasmussen tillige skovfoged over Hospitalets skov i Underup sogn, det hed dengang Torp Nørreskov. En skovfogedbestilling var dengang meget eftertragtet.
Det ser ud til at Anders var en god økonom, for efter nogle år købte han naboendommen martr. 12. Den benævntes som et hus med 8 fag og tilliggende jord på 1 skp. og 1 fjk. Jorden drev han sammen med fæstemålet på nr 15 og huset lejedes ud.
Forinden havde han af Erik Michaelsen på Torp Søndergård, købt dennes udlod på Torp mark. Her byggede han en ejendom, men beholdt stadig de andre to ejendomme. Her på Torp mark døde Messingjens af alderdom i 1826, og den blev begravet i haven. 
Rasmussen, Anders (I00501)
 
98 Gabrielle Andersdatter tjente i sine unge år på flere store gårde på
Skanderborg egnen. Her kom til at tjene sammen med Eule Laursen
født den 24. Marts 1832 i Mårslet. Han var søn af Laurids Bendiksen
og Ane Hansdatter. I 1853 flyttede Gabriele Andersdatter hjem til sin Mor og
Eule Laursen flyttede med, han kom til at tjene i Torp.
Den 03 Februar 1854 blev han i Underup kirke viet til sin Gabrielle. Par-
ret flyttede derefter til Mårslet, hvor de kom til at arbeJde på
godset Wilhelmsborg. Her blev deres 7 børn født.
Gabrielle døde den 27. December 1912 i Stilling sogn. 
Andersdatter, Gabrielle (I00506)
 
99 Gabrielle Andersen blev født i 1847 i Torp. Hendes forældre var Anders Tyrsted og Karoline Andersdatter.
Hun blev i 1876 gift med Jens Pedersen der var murer. Gabrielle døde i 1921, 73 år gammel.
Parret fik seks børn. 
Andersen, Gabrielle (I00045)
 
100 Hans Diderik Schønning findes i Folketællingen fra 1840 i Vamdrup. Den 19. September 1838 blev Ungkarl Hans Diderik Schønning fra Stepping sogn, 30 år gammel gift med pigen Maren Friis Schmidt fra Skodborg sogn, 22 år gammel.Det har været svært at finde flere
oplysninger. Området der skal søges i er sikkert i Sønderjylland. Der findes ingen folketællinger i denne periode i Sønderjylland, det gør arbejdet mere besværligt. Jeg har nu fundet hvor Hans Diderik endte sine dage, det var i Skodborg Sogn i Haderslev Amt. Her døde han i 1885. Han efterlod tre sønner. Nummer ét Hans Henrik som fører til den gren af slægten jeg søger. Nummer to var Peter Nicolai som jeg fandt i Vejle Amt op til 1874, men herefter forsvandt hele familien. Det viste sig, at Peter Nicolai med fem børn udvandrede til Amerika. Den tredie søn Christian Frederik døde i Skodborg i 1920. Hans Diderik havde fire børn. Nummer fire var Christine Bartoline der døde i 1874 i en alder af 20 år. Hans Dideriks kone Maren døde seks år senere i 1891. 
Schønning, Hans Didrik (I01207)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 15» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2020.